Хууль & Эрх зүйн орчин (105/105)

2017 оны 112-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,