Монгол банкны мэдээлэл (5/14)

"Мөнгөн тэмдэгтийн соёлтой, зөв зохистой хэрэглээ" сэдвийн хүрээнд эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж байна.

Эрхлэн гаргасан: Монголбанкны салбар
Хэвлэгдсэн он: 2017-05-09

"Мөнгөн тэмдэгтийн соёлтой хэрэглээ" аяны хүрээнд Сүхбаатар аймаг дахь Монголбанкны салбараас ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн дунд болон ахлах ангийн сурагчдын дунд "Мөнгөн тэмдэгтийн соёлтой, зөв зохистой хэрэглээ" сэдвийн хүрээнд эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж байна.
-дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх удирдамжаас харна уу ?