3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.04.24 Сэтгэгдэл: 882 Үзсэн: 882
  Онгон сумын ИТХ, Засагдаргынтамгынгазрын 2018.03дугаарсарынмэдээ. Нэг:Удирдлагазохионбайгуулалтын чиглэлээр Сумын ИТХ-ын чиглэлээр ИТХ-ынтэргүүлэгчдийнхурлыгнэгудаахийсэн. Тамгынгазар, төрийнудирдлагынажлын чиглэлээр   Сумын цаг үеийн ажил болон бусад ...
Дэлгэрэнгүй

3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.03.28 Сэтгэгдэл: 885 Үзсэн: 885
ЭРДЭНЭЦАГААН СУМЫН2018 ОНЫ 03 -Р САРЫН ТАЙЛАН 2018.03.23 Нэг. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР А.Тамгын газар, төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр Сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс Мартын 8-ны баярын өдрийг тохиолдуулан эмэгтэйчүүдийн уулзалтыг зохион байгуулж ажиллалаа. Тус уулзалтаар баг ...
Дэлгэрэнгүй

3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.03.28 Сэтгэгдэл: 762 Үзсэн: 762
ХАЛЗАН СУМЫН  ИТХ, ЗДТГ-ЫН  2018 ОНЫ 03-Р САРЫН МЭДЭЭ Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар: б. Тамгын газар төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр: 2018 оны 03 дугаарсарын 07 ндЗорилтотөрхийнүзэсгэлэнхудалдаагСоёлынтөвдзохионбайгууланажиллалаа. Нийтзорилтотөрхийн 26 иргэнхоол, нарийнбоов, ...
Дэлгэрэнгүй

3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.03.28 Сэтгэгдэл: 769 Үзсэн: 769
Уулбаян сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2018оны 03 сарын үйл ажиллагааны тайлан 2018оны 03 сарын 26-ны өдөр Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: Гуравдугаар сард нийт 48 албан бичиг бүртгэгдэж үүнээс хугацаатай 22 албан бичгийг хугацаанд нь  холбогдох газарт хүргүүлэн тусламж ...
Дэлгэрэнгүй

3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.03.28 Сэтгэгдэл: 736 Үзсэн: 736
ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ НЭГ. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, багуудын дунд зохион байгуулагдсан  ”БҮСГҮЙЧҮҮД”  тэмцээнд ...
Дэлгэрэнгүй

3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.03.28 Сэтгэгдэл: 639 Үзсэн: 639
ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2018.03.27. НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР: Түвшинширээ сумын төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар болон багийн Засаг дарга  сумын Засаг даргатай 2018 оны үр дүнгийн гэрээгээ байгуулж, мөн ...
Дэлгэрэнгүй

3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.03.28 Сэтгэгдэл: 633 Үзсэн: 633
  СҮХБААТАР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 03ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ   2018.03.26 УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР   Б.Тамгын газар, төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:   02.28-нд “Мэдээллийн цаг” арга ...
Дэлгэрэнгүй

3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.03.28 Сэтгэгдэл: 620 Үзсэн: 620
                                          Мөнххаан сумын ИТХ,ЗДТГ-ын 2018 оны  3-р  сарын ...
Дэлгэрэнгүй

3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.03.28 Сэтгэгдэл: 519 Үзсэн: 519
                                                                                         ...
Дэлгэрэнгүй

3 сарын мэдээ

Огноо: 2018.03.28 Сэтгэгдэл: 573 Үзсэн: 573
СҮХБААТАР  АЙМГИЙН ДАРЬГАНГА СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР   2018 оны гуравдугаар сарын мэдээлэл   2018.03.23.                                                                                                               ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 45