Сумдын сарын мэдээ

 

Онгон сумын ИТХ, Засагдаргынтамгынгазрын

2018.03дугаарсарынмэдээ.

Нэг:Удирдлагазохионбайгуулалтын чиглэлээр

 • Сумын ИТХ-ын чиглэлээр
 • ИТХ-ынтэргүүлэгчдийнхурлыгнэгудаахийсэн.
 • Тамгынгазар, төрийнудирдлагынажлын чиглэлээр

 

 • Сумын цаг үеийн ажил болон бусад ажилтай холбогдсон Засаг даргын 6  захирамж, Тамгын газрын даргын2 тушаал гарган биелэлтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна.
 • Явсанбичиг18, ирсэнбичиг 8, ТД-ынтушаал 2, гарч биелэлтэндньхяналттавинажиллажбайна.
 • Тамгын газрын албан хаагчдын хурлыг 4 удаа хийж холбогдох үүрэг даалгаврыг өгч хэрэгжилтэнд нь ТГ-ын дарга хяналт тавин ажиллаа.
 • Сумын Онцгой комиссын хурлыг 5 удаа хийж суманд үүссэн нөхцөл байдлын талаар холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа.

Хоёр :Эдийнзасагтөсөвсанхүүгийнбодлогынхүрээнд

 • Монгол улсын Засгийн удирдлага мэдээллийн цахим сүлжээг ашиглан төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог өдөр тутам хийж гүйцэтгэн холбогдох тайлан мэдээнүүдийг хэрэгцээт үед нь тогтмол гарган өгч байна.

 

 • Нийгмийн даатгалын байцаагчтай тухай бүр тооцоо нийлж, өр авлагагүй болон ажиллаа.

 

 • Сар бүрийн төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн мэдээ, төрийн сангийн мэдээ, өглөг авлагын мэдээг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж цахим сүлжээгээр дамжуулан төрийн сангийн хэлтэст өгч байна.

 

 • ХаламжийнсангийнмэдээгЗасагдаргаарбатлагаажууланхолбогдохгазархүргүүллээ.

 

 • 2017 оны санхүүгийн баримт бичгийн аймгийн төрийн сан, аудитын газраар баталгаажуулах ажлууд хийгдэж байна.

 

 • Суманд гараад байсан шүлхий өвчний голомтыг бүрэн устгаж нийт 60 гаран сая төгрөгний зардал гарсаныг ахнах шатны материалуудыг бүрэн бүрдүүлэн аймгийн онцгой комисс, төрийн санд хүргүүлээд байна.

Гурав: Хуульэрхзүйнбодлогынхүрээнд

 • Төрийнбайгууллагын үйлажиллагаагардиргэдэдсурталчилах, хуульдүрмийгсурталчилах, зорилгоортөрийнмэдээллийгхийжхэвшээдбайна. 2018оны3сардтөрийнмэдээллийг 1удаахийсэнбайна.

 

 • Сүхбаатар аймгийн Архивийн тасаг алба хаагчидад эрх зүйн сургалт явууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд төвөст байгууллагуудын бичиг хэргийн эрхлэгч, дарга нар хамрагдлаа.

Дөрөв: Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийнхамгааллынбодлогынхүрээнд

 • Амьжиргаагдэмжихзөвлөлийнхурлыгсард1удаахуралдуулж1 төслийг хэлэлцэн материалыгнийгмийнхаламжийнхэлтэст хүргүүлэн ажиллаа.

 

 • Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хүүхдүүдийн дунд хөгжимт хөдөлгөөнийг хэн сайн хийх вэ? өдөрлөг , ээждээ барих бидний бэлэг концертод бэлтгэж олон нийтэд хүргэж ажиллаа.

 

 • Соёлын төв нь 3-р сард соёл олон нийтийн үйл ажиллагаагаа төлөвлөгөөний дагуу зохион байгууллаа. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 03 сарын 07, 08 ны өдрүүдэд баярын хурал, хүндэтгэлийн тоглолт үдшийн цэнгүүнийг тус тус зохиож, 2-р багийн малчин М.Мэндамар, Б.Мөнхтулга, ЕБСургуулийн 10 /б/ ангиуд нь урлагын тоглолтыг бэлтгэн ээжүүд, эмэгтэйчүүддээ өргөн барив.
 • Нийтийн номын сангаас сурагчдын дунд “шилдэг уншлагын аварга”уралдаан зарлаж шилдэгүүдийг өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагналаа. Сурагчдын  сэтгэлийн үгтэй захидлыг ээжүүдэд нь хүргэж өгч баярлууллаа.

 

 • 03 сарын 13 нд Жамцолин хийдтэй хамтран  хаврын тэргүүн сарын шинийн  15 ны өдрийг тохиолдуулан 3 дахь жилдээ шашин урлагийн цэнгүүнийг зохиож сүсэгтэн олон нутгийн иргэддээ урлагийн тоглолт тоглож лам нар заслын номуудыг айлдлаа.

 

 • 03 сарын 15 ны өдөр сар бүрийн 15 ны өдөр зохиогддог “Дуулах өдөр” ахмадын дуун цэнгүүнийг ЗДТГ, Ахмадын хороотой хамтран зохион байгууллаа.

 

 • 03 сарын 18 нд Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойд зориулж “Бид чадна “ шоуг ард иргэд, албан байгууллагын дунд амжилттай зохион явуулж 18 хүн авьяас чадвараараа өрсөлдсөнөөс тэргүүн байрыг багш Сургууль, Хилийн цэргийн дугаар нар дэд байранд шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа. Мөн “Монгол эрийн жавхаа” үдшийн цэнгүүнийг зохион байгуулав

Тав: Хөдөө ажахуй, байгальорчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэдбүтцийнсалбарынбодлогынхүрээнд

 • Дэлхийн усны өдрийг угтан сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгуулж Хавиргын булгийн хогийг цэвэрлэж унасан хашаа хайсыг засаж тохижууллаа.

 

 

 • 2017 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүн өрмийн худаг гаргуулах, уст цэг тогтоох газруудын судлагааг гаргаад байна.

 

 

 

 •  
 •