Засаг захиргааны нэгж

Асгат сум /1/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Баруун-Урт сум /1/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Баяндэлгэр сум /2/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Дарьганга сум /0/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Мөнххаан сум /2/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Наран сум /0/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Онгон сум /1/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Сүхбаатар сум /0/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Түвшинширээ сум /0/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Түмэнцогт сум /0/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Уулбаян сум /0/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Халзан сум /0/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо:

Эрдэнэцагаан сум /1/

Байгуулагдсан он:
Нутаг дэвсгэр:
Хүн амын тоо: