Сумын засаг даргын тамгын газар

Сумын засаг дагын тамгын газар

Тус сумын засаг даргын тамгын газар нь Монголь улсын шинэ үндсэн хууль батлагдсан 1992 оноос эхлэн засаг дарга. Түүний тамгын газрын бүтэц орон тоо 10-н орон тоотой,  засаг захиргааны 4-н багтай Үүнд  Өлзийт, Дөхөм, Их уул, Жаргалант гэсэн багууд байдаг. Одоо орон тоо 15 орон тоотоой ажиллаж байна. Дотроо 3-н тасагтай Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Санхүү төрийн сан, Байгаль орчны тасаг гэсэн 3-н тасаг ажиллаж төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд шуурхай  хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.