Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл, концессийн зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл

2 сарын гүйцэтгэл

Файлын нэр Огноо
1 horongiin zardal 2 sar.xlsx 2017-03-24