Төсвийн гүйцэтгэл

Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

2017 оны 2 сарын орлогын гүйцэтгэл

Файлын нэр Огноо
1 2 sariin orlogo.pdf 2017-10-31