Агентлагууд

2019 оны 4-р улиралд иргэдээс НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭСТ хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /агуулгаар/

Огноо: 2020.01.15 Сэтгэгдэл: 238 Үзсэн: 238
Сүхбаатар аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс  Хүсэлт - 764 Гомдол - 0 Өргөдөл - 1812 Нийт = 2576 Агуулгаар авч үзвэл 1. Тэтгэвэр шинээр тогтоолгох - 621 2. Тэтгэврийн нэмэгдэл хийлгэх - 156 3. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах - 250 4. СДД-ын хөдөлмөрийн чадвар алдалт болон жирэмсэн амаржсан - 377 5. ...
Дэлгэрэнгүй

2019 онд тус хэлтэс амжилт арвин жил байлаа.

Огноо: 2019.12.30 Сэтгэгдэл: 218 Үзсэн: 218
2019 оны ажил үйлс тэгш дүүрэн жил байлаа.   Нийт 8040 тэтгэвэр авагч байна. Хаан банкаар 4711 иргэн, Төрийн банкаар 3281 иргэн, Голомт банкаар 48 иргэн тус тус тэтгэврээ авч байна. Малчны тэтгэврийн насыг 5 насаар наашлуулж тэтгэвэр тогтоох ба үүгээр Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд 299 малчин ...
Дэлгэрэнгүй

2019 оны Үйл ажиллагааны тайлан

Огноо: 2019.12.20 Сэтгэгдэл: 240 Үзсэн: 240
2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил үйлчилгээний танилцуулга
Дэлгэрэнгүй

Малчин-даатгуулагчийн тэтгэврийн насыг таван жилээр наашлууллаа.

Огноо: 2018.02.12 Сэтгэгдэл: 555 Үзсэн: 555
Малчин-даатгуулагч
Дэлгэрэнгүй

Эрхэм зорилго, хэтийн зорилго, чанарын бодлого

Огноо: 2017.12.25 Сэтгэгдэл: 641 Үзсэн: 641
Эрхэм зорилго, хэтийн зорилго, чанарын бодлого
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймаг Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн танилцуулга

Огноо: 2017.11.22 Сэтгэгдэл: 820 Үзсэн: 820
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн танилцуулга
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 6