Тамгын газар

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 1679 Үзсэн: 1679
Тамгын газрын даргыг түр орлон гүйцэтгэгч: Хүрэлбаатар ЭНХЦЭЦЭГ Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, хяналт тавих, аймгийн Засаг дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, Засаг даргад бодлогын зөвлөгөө, ...
Дэлгэрэнгүй

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 2521 Үзсэн: 2521
           Аймгийн хэмжээнд Төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2