Тамгын газар

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 3325 Үзсэн: 3325
          Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1