Тамгын газар

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 2649 Үзсэн: 2649
          Аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлыг бууруулах, хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, амхадууд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах бодлого ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1