Тамгын газар

Хууль эрхзүйн хэлтэс

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 2300 Үзсэн: 2300
          Нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөлгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа, эрх зүйн ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1