Тамгын газар

Хяналт шинжилгээ - үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 2550 Үзсэн: 2550
ЗОРИЛГО : Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хэрэгжүүлэх замаар төрийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүнг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилт, хариуцлагыг сайжруулах,  зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх           Чиг үүрэг: ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1