Агентлагууд

Хэлтсийн танилцуулга, түүхэн замнал

Огноо: 2017.11.07 Сэтгэгдэл: 1324 Үзсэн: 1324
ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Статистикийн хэлтэс нь анх аймагт 1960 онд байгуулагдаж эдүгээ аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс болон өргөжиж одоогоор  хэлтсийн дарга, үндсэн 4 мэргэжилтэн, 2 гэрээт, 2 судлаач нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Амжилтаас дурьдвал: Тус ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1