Агентлагууд

Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдлаа

Огноо: 2017.12.06 Сэтгэгдэл: 598 Үзсэн: 598
2017 онд батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд байгууллагын ажилтан, албан хаагчидад ахмад мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчимэг, Я.Эрдэнэ-Очир нар нь харилцаа, төрийн албан хаагчийн ёсзүй, хэрэглэгчдийн эрх ашиг сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй

ХХҮГАЗРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Огноо: 2017.11.08 Сэтгэгдэл: 801 Үзсэн: 801
Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Аймгийн засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” 9 дүгээр тогтоолоор “Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар” болон шинээр байгуулагдаж хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2