Эрх зүйн акт

УИХ-ын тогтоол

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам              ҮЗЭХ