Худалдан авах ажиллагаа

1500 айлын орон сууцны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах

Огноо: 2021.03.01 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
Дэлгэрэнгүй

Наадмын талбайн засвар, өргөтгөлийн засварын зураг төсөл боловсруулах

Огноо: 2021.03.01 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
Дэлгэрэнгүй

Эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх автомашин /Уламжлалтын эмнэлэг/

Огноо: 2021.02.24 Сэтгэгдэл: 6 Үзсэн: 6
Дэлгэрэнгүй

Туулах чадвар сайтай автомашин худалдан авах /ГХБХБГ/

Огноо: 2021.02.23 Сэтгэгдэл: 7 Үзсэн: 7
Дэлгэрэнгүй

Сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /Мөнххаан, Халзан сумд/

Огноо: 2021.02.23 Сэтгэгдэл: 3 Үзсэн: 3
Дэлгэрэнгүй

Баруун-Урт соёл амралтын хүрээлэнгийн зураг төсөв боловсруулах

Огноо: 2021.02.22 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
Дэлгэрэнгүй

Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах /Дарьганга/

Огноо: 2021.02.15 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хэмжээний хот тохижилт, гудамж талбай цэгцлэх, хог зайлуулах үйл ажиллагаанд зориулан экскаватор худалдан авах / Хот тохижуулах ОНӨҮГ/

Огноо: 2021.02.10 Сэтгэгдэл: 5 Үзсэн: 5
Дэлгэрэнгүй

Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах /Түвшинширээ/

Огноо: 2021.02.10 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Дэлгэрэнгүй

Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах /Мөнххаан/

Огноо: 2021.02.10 Сэтгэгдэл: 5 Үзсэн: 5
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 188