Худалдан авах ажиллагаа

2020 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2021.02.09 Сэтгэгдэл: 7 Үзсэн: 7
Дэлгэрэнгүй

Худалдан авах ажиллагааны аудитын тайлан

Огноо: 2020.04.30 Сэтгэгдэл: 11 Үзсэн: 11
Дэлгэрэнгүй

2019 оны Харъяа байгууллагуудын ХАА-ны тайлангийн нэгтгэл

Огноо: 2019.12.30 Сэтгэгдэл: 260 Үзсэн: 260
2019 оны Харъяа байгууллагуудын ХАА-ны тайлангийн нэгтгэл
Дэлгэрэнгүй

2019 оны сумдын ХАА-ны тайлангийн нэгтгэл

Огноо: 2019.12.30 Сэтгэгдэл: 262 Үзсэн: 262
2019 оны сумдын ХАА-ны тайлангийн нэгтгэл
Дэлгэрэнгүй

2019 оны хагас жилийн тайлан

Огноо: 2019.06.27 Сэтгэгдэл: 357 Үзсэн: 357
Дэлгэрэнгүй

2018 оны Ерөнхий тайлан

Огноо: 2019.01.01 Сэтгэгдэл: 349 Үзсэн: 349
Дэлгэрэнгүй

Худалдан авах ажиллагааны явцын тайлан

Огноо: 2018.06.18 Сэтгэгдэл: 487 Үзсэн: 487
Дэлгэрэнгүй

2017 Худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

Огноо: 2018.01.18 Сэтгэгдэл: 623 Үзсэн: 623
Дэлгэрэнгүй

2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2017.10.20 Сэтгэгдэл: 772 Үзсэн: 772
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн өмчийн газрын худалдан авах ажиллагааны явцын тайлан

Огноо: 2017.07.06 Сэтгэгдэл: 709 Үзсэн: 709
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 15