Мэдээ мэдээлэл

  Тэтгэврийн зээлийн жилийн хүүг 18 хувиас 3 хувиар бууруулснаар 2017 онд ХААН банкнаас 70845 тэтгэвэр авагч 54,7 тэрбум  төгрөгийн, Төрийн банкнаас 24755 тэтгэвэр авагч 21.6 тэрбум төгрөгийн, нийт  95600 тэтгэвэр авагч 76,3 тэрбум төгрөгийн ...
Нийт: 1