Хууль & Эрх зүйн орчин (58/99)

2017 оны 86-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,