Хэвлэлийн тойм

          Дарьганга хошууны баруун гар тэмээчин сүргийн нутагт 1925 онд Дарьганга уулын хошууны 18 сумын нэг болж Улаан нуур хэмээх  газарт 8 багийн 300 орчим өрхттэйгөөр анх байгуулагдсан байна. Цагаан ...
Нийт: 1